​Workshop 'Predictive maintenance & data' groot succes

Het themacenter Data & Security van NGinfra heeft op 2 februari 2017 een drukbezochte workshop gegeven rond het thema 'Predictive maintenance & data'. De workshop vond plaats in het oude waterwinningsgebouw van Vitens in Soestduinen en werd door ruim 30 mensen bezocht. 

Het ochtendprogramma bestond uit:
•         een inleiding door Gert Kuilder, informatiemanager bij Vitens en lid van het themacenter
•         een lezing over de kaders voor predictive maintenance door prof. H. Akkermans (Universiteit Tilburg),
•         een lezing over de inzet van satellietdata voor predictive maintenance door J. van Uum en J. van Loon (Netherlands Space Organisation)
•         een lezing over predictive maintenance bij Tennet door prof. R. Ross (Universiteit Delft)
 
Na de lunch is onder leiding van Herman Meijer, manager datamanagement bij Port of Rotterdam en lid van het themacenter, het actieve deel begonnen. Zes vwerkgroepenmaakten vanuit zestig ICT-gerelateerde ontwikkelingen een selectie van de belangrijkste ICT-innovaties voor predictive maintenance. De werkgroepen werden gevraagd de 5 meest kansrijke innovaties te benoemen en die vervolgens aan andere werkgroepen te presenteren. Vanuit deze presentaties is een lijst gemaakt van ICT-innovaties gemaakt die betrokken partijen nij NGInfra samen verder gaan onderzoeken. Hierbij hebben leden van de verschillende themacenters aangegeven graag samen te willen werken op deze thema’s. De dag werd afgesloten met een evaluatie en een gezellige borrel. Kortom een echte NGInfra-dag waar de inhoud, toekomst en samenwerking centraal stonden.

​Workshop 'Predictive maintenance & data' groot succes