Onder de aandacht

Nieuws

Infrastructuur is van substantieel belang voor onze nationale economie. Dat blijkt uit een internationaal vergelijkende studie naar de waarde die infrastructuur toevoegt aan de nationale economie van vijftien landen, vandaag gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Infrastructuur genereerde gemiddeld over de jaren 1995-2016 ruim 13 procent van de toegevoegde waarde van de Nederlandse economie. Het hoeft geen betoog dat de resterende 87 procent afhankelijk is van de diensten die door infrastructuur worden geleverd.Tegen die achtergrond waarschuwt NGinfra voor de spreekwoordelijke reus op lemen voeten. Onze geavanceerde economie vertrouwt te gemakkelijk op de beschikbaarheid en kwaliteit van de infrastructuur. Onderhoud, uitbreiding en renovatie van infrastructuur staan politiek niet erg in de belangstelling. Sterker nog, er is lang bezuinigd op onderhoud. Daarmee lopen we het risico dat de betrouwbaarheid van onze infrastructuur afneemt en dat we interen op het toekomstige verdienvermogen van onze economie, aldus Next Generation Infrastructures (NGinfra), op wiens initiatief CBS de internationale vergelijking uitvoerde. NGinfra wil met deze studie het debat over infrastructuur nadrukkelijk op de maatschappelijke agenda zetten. Infrastructuur verdient een ander debat dan alleen naar aanleiding van verstoringen, incidenten of kostenoverschrijdingen. De tijd is rijp voor een nieuw publiek debat: over de infrastructuur die nodig is voor de toekomst, over de samenleving die we willen zijn en de infrastructuur die daarvoor nodig is.

Lees hier meer

Public

Co Verdaas sprak vandaag zijn intreerede uit als hoogleraar aan de Faculteit Bouwkunde aan de TU Delft. Als planoloog kent hij de wereld van de ruimtelijke ontwikkeling als zijn broekzak. Als voormalig onderzoeker, politicus, bestuurder en adviseur weet hij hoezeer perspectieven op een project kunnen verschillen en hoe belangrijk het is sectorale belangen te overstijgen. Voor de in 2018 aangetreden praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling staat de uitwisseling en ontsluiting van kennis die relevant is voor een bij uitstek in de uitvoering geworteld vakgebied centraal. “De vraag hoe we Nederland inrichten lijkt lastiger te beantwoorden dan ooit. Deze leerstoel is er om overheden en marktpartijen de onderliggende complexiteit te helpen duiden.” 

Klik hier voor het interview op de website van TU Delft

Public

Hoe maak je zichtbaar welke impact – negatief en postief – je bedrijf werkelijk heeft op duurzaamheid en CO2? Alliander is sinds enkele jaren bezig met de ontwikkeling van impactmetingen, om uiteindelijk te komen tot een maatschappelijke jaarrekening. Spoorbeheerder ProRail heeft in het kader van klimaatadaptatie een stresstest ontwikkeld om bedreigingen, gevoeligheid, gevolgen en risico’s van extreem weer te bepalen. Tijdens de themamiddag Duurzaamheid en Klimaat, een initiatief van NGinfra, werden kennis en ervaring gedeeld. Koen Eising van Alliander en Onno Hazelaar van ProRail deden de aftrap.

Lees hier meer

Public

Pagina's

Events

12januari202109:00

In januari 2021 organiseert Nederland het International Symposium on Next Generation Infrastructures (ISNGI). Wij houden u op de hoogte!

Public