Trendcahier Lichtkogel: op naar klimaatneutraal!

Op initiatief van het themacenter Toekomst Verkennen heeft Rijkswaterstaat een trendcahier uitgebracht over het thema Klimaatneutraal. Klimaatverandering is één van de grote opgaven die op Nederland afkomt als laag land aan zee met grote rivieren én een toenemende verstedelijking. Deze Lichtkogel brengt vanuit een veelheid aan invalshoeken over het voetlicht waarom het zo belangrijk is om de opwarming van de aarde te beperken. 

Klik hier om naar de Lichtkogel te gaan. 

Trendcahier Lichtkogel: op naar klimaatneutraal!