Ronald Paul voorzitter Bestuur NGinfra

Ronald Paul,COO van het Havenbedrijf Rotterdam, volgt Lieve Declercq op als voorzitter van het Stichtingsbestuur van NGinfra. Jelle Hannema is Lieve opgevolgd als bestuurslid namens Vitens. Lieve Declercq heeft deze zomer Vitens verlaten en de overstap gemaakt naar Spie Nederland. Het Stichtingsbestuur  van NGinfra heeft besloten het voorzitterschap jaarlijks te laten rouleren. Komend jaar neemt Ronald Paul de voorzittershamer ter hand. 

In het Stichtingsbestuur hebben zitting:
Ronald Paul, voorzitter, COO Havenbedrijf Rotterdam
Michèle Blom, directeur-generaal Rijkswaterstaat
Patrick Buck, voormalig directeur projecten Prorail
Jelle Hannema, directievoorzitter Vitens
Birgit Otto, COO Schiphol Group
Daan Schut, directeur assetmanagement Alliander

 

Ronald Paul voorzitter Bestuur NGinfra