NGinfra Magazine: Samen op voorsprong

Infrastructuur gaat om veel meer dan rails, wegen, leidingen, kabels en andere fysieke assets. Het brengt Nederland welvaart en een sterke economie en positie in Europa. Het zorgt voor verbinding met de rest van de wereld. Met infrastructuur kunnen we het verschil maken in verduurzaming, verstedelijking en digitalisering. Tijdens InfraTrends 2017 ging het over hoe inframanagers van verschillende netwerken, samen de voorsprong kunnen nemen daarin. Dit magazine geeft een samenvatting. 

NGinfra Magazine: Samen op voorsprong