NGinfraMagazine

cover-2018_4

Laatste nummer - Zo begin je een transitie

In het hoofdredactioneel wijst Ronald Paul op de rol die infrabeheerders in Nederland moeten innemen: 'Het is belangrijk dat wij als infrabeheerders niet enkel reactief handelen op deze transitievraagstukken, maar dat wij proactief een faciliterende rol vervullen.'
In deze congres-editie zijn alle key-note sprekers van InfraTrends 2018 aan het woord. Lees over:

NGinfraMagazine edities 2018

cover_1_2018_klein.png cover_2_2018_0.png cover-2018_3.jpg
#1 Waarde van infrastructuur #2 Verduurzamen #3 Transitiewaarde

 

NGinfraMagazine edities 2017

cover_3_2017.png cover_data_security_0_0.png cover_2017_1_0_0.png
#3 Samen op voorsprong  #2 Data en Security #1 Toekomst Verkennen

NGinfraMagazine edities 2016

cover_2016_4_1_0.png cover_2016_3_0.png cover_2016_1_0.png cover_infra_1.png
# 4 Beschikbaarheid #3 Logistiek en ontwerp #2 Voorsorteren op onzekerheid #1 Responsiveness

 

Over NGinfraMagazine

NGinfraMagazine is het vakblad van NGinfra en tevens het enige op de Nederlandse markt dat onafhankelijke en objectieve vakinformatie geeft over verschillende infrastructurele netwerken in Nederland. Het magazine gaat over netwerkgebonden infrastructuur en kent een cross-sectorale insteek; het gaat over weg-, water- en railinfrastructuur en netwerken voor elektriciteit, gas, spraak- en datacommunicatie. Wat kunnen de netwerken van elkaar leren en hoe kunnen ze samenwerken, dat is de vraag. NGinfraMagazine wordt uitgegeven door Elba-Rec en verschijnt vier keer per jaar. Ieder Themacenter mag de redactie voeren over één nummer per jaar. 

 

Colofon

Hoofdredacteur

Themacenterleiding van het Themacenter dat de redactie voert over de betreffende editie

Redactieraad

Themacenterleden, bijgestaan door vakredacteur Jan Jager

Uitgever

Elba-Rec

Adverteren

Voor meer informatie over adverteren in NGinfraMagazine kunt u contact opnemen met e.vaneekelen@elba-rec.nl 

De nummers van NGinfraMagazine digitaal ontvangen?

Mail dan uw naam- en adresgegevens naar redactie@nginfra.nl
 

Herkomst

NGinfraMagazine is een nieuw tijdschrift, maar komt niet uit de lucht vallen. Het heeft zijn wortels in de jarenlange samenwerking tussen infrabeheerders en kennisinstellingen die leidde tot vier nummers van HubHolland Magazine. Dit magazine ging later verder onder de naam vakblad Infra. Sinds 2016 is de naam veranderd in NGinfraMagazine.