Toegevoegde waarde van infrastructuur in Nederland - oplegnotitie

Groep

Auteur: 
Margot Weijnen
Beschrijving: 

Deze notitie behoort bij de eerste studie naar de toegevoegde waarde van infrastructuur voor de Nederlandse economie in de periode 1995-2015, uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De opdracht voor dit onderzoek is gegeven door de stichting Next Generation Infrastructures, een kennisplatform van Rijkswaterstaat, ProRail, Havenbedrijf Rotterdam, Schiphol Group, Alliander en Vitens. Genoemde partijen hebben met elkaar gemeen dat zij belangrijke delen van de Nederlandse infrastructuur beheren. Met elkaar wisselen zij kennis en ervaring uit en laten zij onderzoek uitvoeren om gemeenschappelijke kennisvragen te beantwoorden ten behoeve van de toekomstige infrastructuurontwikkeling in Nederland. 

File Type: 
Publicaties
Publicatie Jaar: 
2017
Tags: 
Waarde van infrastructuur; CBS
Studie
Onderzoek