Statusbericht

You need to be a member of the group in order to be able to download the document. Please contact NGinfra to get access to the group.

Responsief omgaan met trends

Groep

Auteur: 
Vincent de Gooyert e.a.
Beschrijving: 

Betreft de verkorte weergave en het eindverslag 'Responsief omgaan met trends', uitgevoerd door het Institute for Management Research van de Radboud Universiteit in opdracht van Next Generation Infrastructures (NGinfra) themacenter Toekomst Verkennen. Responsiviteit is een breed begrip waar veel verschillende invullingen aan gegeven worden. In dit onderzoek proberen we recht te doen aan de verscheidenheid, al ligt de nadruk op bedrijfskundige invullingen. We lopen verschillende wetenschappelijke theorieën langs; we hebben op basis van jaarverslagen gekeken welke trends de NGinfrapartners onderscheiden en in twee workshops hebben we de theorie naast de beleidspraktijk gelegd. We hopen dat dit verslag uitdaagt tot een verder gesprek over de volgende stap naar een toekomstbestendige, responsieve infrastructuur.

Vincent de Gooyert, Bertruke Wein, Rob Willems

File Type: 
Publicaties
Publicatie Jaar: 
2018