Terugblik

Het huidige NGinfra bouwt voort op het Bsik-kennisprogramma (Besluit subsidies Investeringen Kennisinfrastructuur) Next Generation Infrastructures, dat onderzoek naar infrastructuursystemen internationaal op de kaart heeft gezet. Uit tientallen onderzoeksprojecten in binnen- en buitenland zijn nieuwe kennis en inzichten voortgekomen die hun weg hebben gevonden naar de infrastructuurbeheerders en -beleidsmakers. Een overzicht van 10 jaar NGinfra.
 

Het begin

Next Generation Infrastructures startte in 2004 als een onderzoeksprogramma met als doel de netwerkgebonden infrastructuren in Nederland te verbeteren. Onderzoekers werkten samen met mensen uit het bedrijfsleven, de overheid en infrabeheer aan handvatten om de complexiteit van de infrapraktijk hanteerbaar te maken. Bijvoorbeeld door handelingsperspectieven, simulatiemodellen en serious games te ontwikkelen en ontwerpen. Een internationale wetenschappelijke raad gaf het programma inhoudelijk mede vorm, net als de nationale gebruikersraad.
 

Tien jaar resultaat

Het kennisprogramma heeft in de afgelopen 10 jaar in wetenschappelijke zin meer inzicht weten te verschaffen in infrastructuren als complexe (socio-technische) systemen en deze hanteerbaar weten te maken. Dit heeft geleid tot:

  • betere methoden voor het ontwerp, de besturing en het management van infrastructuursystemen;
  • kennisontwikkeling om het functioneren van infrastructuursystemen efficiënter en effectiever (toegankelijk, betrouwbaar, up-to-date en betaalbaar) te maken;
  • sector-overstijgende kennis die toepasbaar is in meerdere infra-sectoren en gesteund wordt door verschillende wetenschappelijke disciplines;
  • tientallen internationaal opgeleide promovendi binnen het programma;
  • de opleiding van vele masterstudenten;
  • het ontstaan van een internationale community van wetenschappers, waarbinnen de verworven kennis over infrastructuursystemen wordt gedeeld.

 

We gaan samen door

Met dit alles heeft het kennisprogramma bijgedragen aan een beter begrip voor het hybride karakter van infrabeheerders en de omgeving waarin ze opereert, namelijk de mix van private ondernemingen en publieke functies. Het is de plek geworden waar infrabeheerders toegang kunnen krijgen tot wetenschappelijke kennis en worden uitgedaagd tot een dialoog met professionals uit andere infra-sectoren. Daarom stopt Next Generation Infrastructures niet na 10 jaar kennisprogramma, maar gaan we samen door in een nieuw samenwerkingsverband van infrabeheerders en infra-eigenaren. Dat doen we onder de naam NGinfra en met een nieuwe stichting.

De belangrijke uitgangspunten die we hadden, gelden nog steeds:

  • NGinfra kijkt over grenzen van infrasectoren heen
  • NGinfra werkt interdisciplinair
  • NGinfra is een programma met onderzoekers van internationale kennisinstellingen
  • NGinfra combineert wetenschappelijke kennis met praktijk

 

De kennisbank

InfraBase is het internetarchief van Next Generation Infrastructures, met de resultaten van de projecten. U vindt hier alle projecten, publicaties, onderzoekers en partners overzichtelijk en logisch doorzoekbaar bijeen. InfraBase vormt een schakel in de verankering van de programmaresultaten en zal, ook na afloop van het huidige programma, een aantal jaren toegankelijk blijven. Klik hier om naar InfraBase te gaan