Veerkracht en kwetsbaarheid van stedelijke infrastructuren

De bijdrage van Wijnand Veeneman gaat over de vermenging van energie, mobiliteit en data en de groeiende behoefte aan synergie in infrastructuurbeleid. Infrastructuren maken een grote variëteit van transportprocessen mogelijk, van energie tot drinkwater, van mensen tot informatie. Datasystemen spelen een toenemende rol in infrastructuren en de transportprocessen. Zo geven sensoren een continu een beeld van de status van het infrastructuursysteem en het gebruik van de capaciteit. Slim gebruik van data belooft slimmere sturing van transportprocessen en daarmee een slimmer gebruik van de capaciteit en een optimale ontwikkeling van nieuwe infra.
Niet alleen data spelen een cruciale rol bij transportprocessen, ook energie is van cruciaal belang: benzine, kerosine of gasolie in de tank; elektriciteit in de bovenleiding. En ook netwerken voor drinkwater, gas en data ‘doen het’ op betrouwbare elektriciteit. De laatste jaren is duurzaamheid in toenemende mate een eis geworden voor alle transportprocessen en dat heeft gevolgen voor de energievoorziening.
Decennialang zijn thema’s als energie, data en transport benaderd als aparte specialismen en als separate thema’s beschouwd en geanalyseerd. We merken de laatste jaren steeds sterker dat de verschillende werelden elkaar steeds meer raken en afhankelijker van elkaar worden. Dat kan negatief zijn: een storing of falen van één van de infrastructuren heeft brede maatschappelijke consequenties via andere infrastructuren. Stel je de gevolgen eens voor van een doorgebroken dijk, een stroomuitval of een kapotte brug.
De groeiende afhankelijkheid kan ook positief zijn, als de verschillende systemen elkaar versterken. Denk aan de elektrificatie van de auto en decentrale opwekking van stroom, denk aan vernieuwing van infrastructuur in de straat die strak gecoördineerd wordt. Denk aan stroomopwekking langs de weg die wordt gebruikt voor het spoor. 
Aan de hand van verschillende voorbeelden laat Wijnand Veeneman zien hoe versnipperd zowel wetenschap, beleid en voorziening rond infrastructuren nog is en welke belofte betere synergie inhoudt. Die belofte moeten we waarmaken, willen we de grote uitdagingen rond duurzaamheid, vervanging en innovatie aankunnen.

Klik hier voor meer informatie over de workshop

Veerkracht en kwetsbaarheid van stedelijke infrastructuren