Onder de aandacht

Nieuws

We meten alles, behalve waar we gelukkig van worden”. Met deze wijsheid van John F. Kennedy opende Koen Eising de themamiddag over waardering van infrastructuur. Infrabeheerders kunnen erover meepraten, er wordt wat afgemeten in de infrasector. Maar wat is de nu de werkelijke impact van onze infra? Welke bijdrage levert infrabeheer aan kennisontwikkeling, aan gezondheid en welzijn, aan de inclusieve samenleving, aan de gezondheid van onze planeet? Traditioneel is bijdragen aan economische groei de belangrijkste afweging voor besluitvorming over infrastructuur. Maar voor hoe lang nog? Steeds meer realiseren we ons dat er grenzen zijn aan de groei. Het brede welvaartsdenken, dat veel verder gaat dan economische groei, ontwikkelt zich snel. Ook infrabeheerders gaan die slag vroeg of laat maken. Wat NGinfra betreft liever vroeg.

Lees hier meer

Public

Infrastructuur is van substantieel belang voor onze nationale economie. Dat blijkt uit een internationaal vergelijkende studie naar de waarde die infrastructuur toevoegt aan de nationale economie van vijftien landen, vandaag gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Infrastructuur genereerde gemiddeld over de jaren 1995-2016 ruim 13 procent van de toegevoegde waarde van de Nederlandse economie. Het hoeft geen betoog dat de resterende 87 procent afhankelijk is van de diensten die door infrastructuur worden geleverd.Tegen die achtergrond waarschuwt NGinfra voor de spreekwoordelijke reus op lemen voeten. Onze geavanceerde economie vertrouwt te gemakkelijk op de beschikbaarheid en kwaliteit van de infrastructuur. Onderhoud, uitbreiding en renovatie van infrastructuur staan politiek niet erg in de belangstelling. Sterker nog, er is lang bezuinigd op onderhoud. Daarmee lopen we het risico dat de betrouwbaarheid van onze infrastructuur afneemt en dat we interen op het toekomstige verdienvermogen van onze economie, aldus Next Generation Infrastructures (NGinfra), op wiens initiatief CBS de internationale vergelijking uitvoerde. NGinfra wil met deze studie het debat over infrastructuur nadrukkelijk op de maatschappelijke agenda zetten. Infrastructuur verdient een ander debat dan alleen naar aanleiding van verstoringen, incidenten of kostenoverschrijdingen. De tijd is rijp voor een nieuw publiek debat: over de infrastructuur die nodig is voor de toekomst, over de samenleving die we willen zijn en de infrastructuur die daarvoor nodig is.

Lees hier meer

Public

Co Verdaas sprak vandaag zijn intreerede uit als hoogleraar aan de Faculteit Bouwkunde aan de TU Delft. Als planoloog kent hij de wereld van de ruimtelijke ontwikkeling als zijn broekzak. Als voormalig onderzoeker, politicus, bestuurder en adviseur weet hij hoezeer perspectieven op een project kunnen verschillen en hoe belangrijk het is sectorale belangen te overstijgen. Voor de in 2018 aangetreden praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling staat de uitwisseling en ontsluiting van kennis die relevant is voor een bij uitstek in de uitvoering geworteld vakgebied centraal. “De vraag hoe we Nederland inrichten lijkt lastiger te beantwoorden dan ooit. Deze leerstoel is er om overheden en marktpartijen de onderliggende complexiteit te helpen duiden.” 

Klik hier voor het interview op de website van TU Delft

Public

Pagina's

Events

21november201910:00

Op donderdag 21 november is het jaarcongres van NGinfra, InfraTrends. Als beheerders en eigenaren van infrastructuur zijn wij ervoor verantwoordelijk dat de infrastructuur nu en in de toekomst goed functioneert. We hebben allemaal dezelfde uitdaging: hoe zorgen we ervoor dat onze infrastructuur kan inspelen op de grote veranderingen en trends? Infrastructuren raken steeds meer met elkaar verweven en kunnen niet meer als afzonderlijke systemen worden gepland of beheerd. De realiteit is dat er een sector overstijgend infrastructuursysteem is ontstaan, een system of systems. Wat levert zo’n benadering voor resultaat op? Dat gaan we onderzoeken op InfraTrends 2019.
We heten u graag welkom in het Westcord hotel, Olof Palmestraat 2, Delft (n.b: de locatie is gewijzigd van Bouwcampus naar Westcord hotel). 

U kunt zich hier inschrijven.

Public