Statusbericht

You need to be a member of the group in order to be able to download the document. Please contact NGinfra to get access to the group.

Themamagazine Beschikbaarheid

Groep

Auteur: 
TC Beschikbaarheid
Beschrijving: 

Met in dit nummer:

Wie managet verbonden risico’s?
De discussie over de risico’s van wederzijdse afhankelijkheid is actueler dan ooit. De Amerikaanse hoogleraar Paul Schulman maakte studie van aan elkaar gekoppelde infrastructuren. ‘We zijn ons onvoldoende van de risico’s bewust.’

Restlevensduur, meer dan techniek
Door middel van sensoren zijn we steeds beter in staat de restlevensduur van infrastructuur te voorspellen. Maar die restlevensduur gaat verder dan alleen de technische staat. Kunnen we predictive maintenance ook doorvertalen naar andere soorten levensduur?

De afhankelijkheid van Schiphol
Hebben infrabeheerders met hun eigen asset management framework de juiste handvatten om het primaire bedrijfsproces te laten renderen? Of zijn er nog andere aspecten die voor beschikbaarheid een rol spelen?

Beschikbaarheid versus betrouwbaarheid
Een niet-functionerende infrastructuur blijft zelden onopgemerkt. Inzicht in prestaties van deze van elkaar afhankelijke netwerken is essentieel, maar hoe verkrijg je dat?

Sturen op beschikbaarheid
Vijf afwegingen van senior adviseur assetmanagement Bart van den Heuvel (Rijkswaterstaat)

Eén infrastructuursysteem, één afweging
Binnen Themacenter Beschikbaarheid onderzoeken we of en hoe we verstoringsrisico’s toch gezamenlijk kunnen aanpakken. Want uiteindelijk is een integrale afweging maatschappelijk gezien het beste.

De Lunchbox
Als je als infra-architect de infrastructuur opnieuw mocht ontwerpen, hoe zou het systeem er dan uitzien? We legden deze vraag aan Frank Bokhorst van ProRail voor, lid van Themacenter Beschikbaarheid.

File Type: 
Publicaties
Publicatie Jaar: 
2016
Korte omschrijving: 
Thema-editie van NGinfraMagazine, namens TC Beschikbaarheid