Over NGinfra

NGinfra staat voor Next Generation Infrastructures en is de naam van het kennisinstituut waarin Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, Alliander, Schiphol, ProRail en Vitens zich hebben verenigd. Binnen NGinfra werken we aan 'responsive connections', oftewel infrastructuur die toekomstbestendig is en adequaat kan inspelen op de grote veranderingen van nu.

Die ambitie kunnen we waarmaken door integraal en cross-sectoraal samen te werken en de dialoog met elkaar en de samenleving aan te gaan. Op deze manier kunnen wij gezamenlijk beter anticiperen op wensen van gebruikers. Hierbij staan wij open voor initiatieven van gebruikers, bedrijfsleven en bewoners. Door middel van dialoog en het initiëren van het strategische debat over governance van infrastructuren stimuleert NGinfra de interactie tussen de verschillende infrastructuren. Onze samenwerking, kennisdeling en onderzoeken dragen tevens bij aan het verlagen van de maatschappelijke kosten voor dit gebied. We bouwen voort op de inzichten van het grote internationale onderzoeksprogramma dat van 2004-2014 heeft gelopen onder dezelfde naam.

 

In één minuut

Onder de aandacht

Ben jij van de Next Generation en wil je je ervaring verbreden? NGinfra zoekt een jong professional / trainee, voor minimaal 16 uur per week. Bij het programmabureau van NGinfra kun je ervaring opdoen in het werken binnen een samenwerkingsorganisatie en je bestuurlijke sensitiviteit ontwikkelen. Je zult merken dat je je organisatietalent en netwerkvaardigheden goed kunt gebruiken en dat is precies wat we van je vragen.

Lees hier meer.  

 

 

Public

Groot nieuws op 20 november vorig jaar: medicijnagentschap EMA gaat definitief van Londen naar Amsterdam. Vorige week stonden de media bol van de kritische noten uit Italië over de keuze voor Amsterdam. Welke overwegingen spelen mee bij het kiezen van een locatie voor zo'n Europees agentschap? In de media werd het binnenhalen van EMA vooral gezien als verdienste van een uitgekiende lobby. Maar was is eigenlijk de rol van infrastructuur? In hoeverre hangt het vestigingsklimaat samen met luchthaven Schiphol, de Amsterdamse hotelinfrastructuur en andere cruciale voorzieningen? En hoe houden we ons vestigingsklimaat op peil? In NGinfraMagazine verschijnt in maart een uitgebreid artikel. Nu alvast op onze site!

Lees hier het artikel

 

Public

Margot Weijnen en Wijnand Veeneman, wetenschappelijk directeuren van NGinfra, spreken vrijdag 15 december op een workshop van de Technische Universiteit Darmstadt (Duitsland) over het thema 'veerkracht en kwetsbaarheid van stedelijke infrastructuren'. De laatste jaren richtte zowel het onderzoek van kritische infrastructuren als de maatregelen tot bescherming ervan zich sterk op de concepten 'veerkracht' en 'kwetsbaarheid'. Beide concepten vragen erom dat de onderlinge afhankelijkheden tussen de verschillende infrastructuren worden benoemd. Zeker als we ook data en energie erbij betrekken; die zijn niet alleen afhankelijk van elkaar, maar ook van vitaal belang voor het functioneren van de andere infrastructuren. 

Lees hier verder

Public

Events

15november201809:30

Zet het nu al in uw agenda: op donderdag 15 november is InfraTrends 2018! Hét jaarlijkse congres over infrastructuur dat cross-sectoraal over netwerken heen kijkt. De inschrijving start binnenkort. 

Public

Themacenters

Inhoudelijk middelpunt van NGinfra zijn de themacenters. Hierin wisselen deskundigen van de partnerorganisaties kennis uit over actuele thema’s en issues die spelen in de dagelijkse bedrijfsvoering. Rondom deze thema’s pakken ze uitdagingen en projecten gezamenlijk op. De themacenters van nu:

Toekomst Verkennen

Infrastructuur is kapitaalintensief en heeft een levensduur die langer is dan de snelheid waarmee nieuwe (maatschappelijke en technologische) ontwikkelingen plaatsvinden. Binnen TC Toekomst Verkennen delen we kennis over hoe we daar strategisch mee omgaan. 

Beschikbaarheid

Als infrabeheerders moeten we zo efficiënt mogelijk gebruik maken van de eigen infrastructuur. Onze prestaties worden echter beïnvloed door de prestaties van andere infrastructuren. Binnen TC Beschikbaarheid richten we ons op de wederzijdse afhankelijkheden en de prestaties van onze netwerken. 

Data & Security

Data over infrastructuur en het veiligstellen van deze data zijn essentieel om de toekomst van onze infrastructuur veilig te stellen. Het TC Data & Security doet onderzoek naar de integriteit van gegevens, wisselt kennis uit over data(-analyse) en werkt samen aan verbetering van data en dataveiligheid.

Waarde van Infrastructuur

Infrastructuur heeft een veel verderstrekkende invloed op de samenleving dan op basis van de primaire functionaliteit wordt verwacht. In dialoog met de samenleving wil TC Waarde van Infrastructuur helpen om strategische en politiek gevoelige afwegingen scherp te krijgen. 

De partners van NGinfra 

ngi-partners_0.png