Logo NGinfraMagazine
nl
en
Zoeken

Hoofdprogramma

NGinfraTrends 2016 is geweest!

Bekijk hier de foto's.

Veel van de infrastructuur die we vandaag de dag gebruiken is al een halve eeuw geleden aangelegd. (Water)wegen, sporen, leidingen en kabels worden intensief gebruikt in onze open economie, vaak intensiever dan de capaciteit waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld waren. De waarde die ze vertegenwoordigen is enorm; door infrastructuur zijn we bereikbaar, hebben we een gezonde economie en een hoge kwaliteit van leven. Infrastructuren maken het functioneren van Nederland mogelijk. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.
 
Om onze infrastructuur klaar te stomen voor toekomstige generaties staan we voor een gezamenlijke uitdaging: het creëren van responsive connections. De complexiteit neemt immers toe, ruimte wordt schaarser en we zijn in steeds grotere mate afhankelijk van elkaars netten en data. Tegelijkertijd neemt het belang van vitale infrastructuur toe. Hoe werken we samen aan integrale opgaven als bereikbaarheid, een gezonde en duurzame leefomgeving en beschikbaarheid van infrastructuur? Ook de snelheid waarmee technologische innovaties plaatsvinden is vele malen hoger dan de omloopsnelheid van onze infrastructuur. Hoe kunnen we hier flexibel op inspelen, zonder in te leveren op weerbaarheid?


Programma

 
9:30 uur Ontvangst
   
10:00 uur Welkom
Door: Dagvoorzitter Andrea van Pol
   
10:10 uur Opening
Op geen andere plek in Nederland komen zoveel infrastructuren samen als op en rondom Schiphol. Netwerken die sterk afhankelijk zijn van elkaars functioneren. Dat we NGinfraTrends dit jaar op deze plek organiseren is daarom geen toeval. Als opening blikken we terug op het ontstaan en vooruit op de toekomst van deze mainport en de ambities van NGinfra.
Door: Marc Dierikx (senior onderzoeker luchtvaartgeschiedenis), Marc Unger (CPO Schiphol Group) en Judith Schueler (algemeen directeur NGinfra)
   
10:30 Keynote: Mark Frequin (Directeur-Generaal Bereikbaarheid, IenM)
Economische dynamiek en technologische ontwikkelingen veranderen ons mobiliteitssysteem. Om Nederlands internationale toppositie op het gebied van logistiek, stedelijke bereikbaarheid en infrastructuur te behouden, investeert het Rijk in de mainports Rotterdam en Schiphol. Naadloze verbindingen met het achterland, synchromodaliteit en slimme ICT- en datatoepassingen zijn nodig, juist daar waar de economische waarde het grootst is. Dat vereist flexibiliteit en samenwerking van en tussen infrabeheerders, -eigenaren en overheden.
   
11:00 – 12:30 Deelsessies
   
12:30 – 13:45 Lunch
Tijdens de lunch worden verschillende op LoRa ontwikkelde toepassingen tentoongesteld en is er de mogelijkheid voor NGinfra-leden om een professionele foto te laten maken.
   
13:45 – 14:45 Werksessie ronde 1
   
15:00 – 16:00 Werksessie ronde 2
   
16:00 Keynote: Hendrik Blokhuis (Chief Technology Officer, Cisco)
De omlooptijd van onze infrastructuur is vele malen langer dan de snelheid waarmee nieuwe (digitale) ontwikkelingen plaatsvinden. Het is onmogelijk deze bij te houden, dus slim managen is de boodschap. De kracht van verbindingen is daarbij essentieel. Tussen mensen, tussen netten, tussen fysiek en digitaal en tussen organisaties. Hoe maak en benut je die verbindingen? En hoe word je responsive?
   
16:20 Responsive infra: 5 lessen
Andrea van Pol haalt de buit van de dag op bij de leden van de Programmaraad. Welke les nemen zij mee naar huis als het gaat om responsive infrastructuur en hoe gaan we daarmee verder?
Door: leden van de Programmaraad NGinfra (v.l.n.r.  Rian Kloosterman, Esther Hardi, Chris Verstegen, Marc Unger en Giel Jurgens)
   
16:30 Borrel

 
Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures