Logo NGI
nl
en
Zoeken

NGinfraTrends 2016

NGinfraTrends 2016 - 26 mei te Schiphol


Download hier de presentaties van:
Alfons van Marrewijk - Graven naar innovatie
Arjen Hof - Smart cities
Bart Stoffels - Sustainable cities
Hendrik Blokhuis - De kracht van verbinding
Caroline Kroes - Voorsorteren op onzekerheid
Hans Schneider - Gelijkstroom mogelijk maken
Leonie van den Beuken - Voorsorteren op onzekerheid
Marc van den Elzen - Het nieuwe assetmanagement
Mark Frequin - Het mobiliteitsverhaal
Margot Weijnen en Wijnand Veeneman - Quickscan

2016


Creating responsive connections start met passie en energie

 
Creating responsive connections. Het is de nieuwe lijfspreuk van NGinfra en staat voor de ambitie die de zes partners hebben. Tijdens NGinfraTrends 2016, op 26 mei bij Schiphol Group, gaven ruim honderd infraprofessionals onder leiding van dagvoorzitter Andrea van Pol samen betekenis aan wat responsive zijn inhoudt.
 
Van alle tijden
Tijdens de opening leren we dat responsive zijn in de basis niets nieuws is. Vanwege het jubileumjaar van host Schiphol Group blikken we met historicus Marc Dierikx terug op 100 jaar luchtvaartgeschiedenis. Moeten de vliegtuigen nu voor drones uitwijken, in de vorige eeuw waren het de koeien die landende vliegtuigen nog wel eens in de weg zaten. En what’s new about the seamless journey als je in de jaren 20 op het Leidseplein een rechtstreeks ticket naar Londen kocht bij het KLM-boekingskantoor en met de bus óp het vliegveld werd afgezet?
 
Anno 2016 streeft Schiphol ernaar de beste digitale luchthaven ter wereld te worden. Onder andere intelligente flow-managementsystemen, data sharing, biometrisch inchecken en slimme assetoplossingen moeten het comfort en de capaciteit van de luchthaven verder gaan verhogen. Samenwerking met andere infrabeheerders wordt daarmee volgens CPO Marc Unger nog belangrijker door de toegenomen verwevenheid met andere infrastructuren. De mandala, het nieuwe beeldmerk van NGinfra, visualiseert dit. ‘Deze staat voor flexibiliteit, verbindingen en knooppunten en is daarmee het symbool van de samenwerking die de zes grootste infrabeheerders zijn aangegaan’, legt Judith Schueler, algemeen directeur van NGinfra, uit.
 
Verbreed je blik
Keynote Mark Frequin (DG Bereikbaarheid) benadrukt de urgentie waarmee we uitdagingen als de groeiende mobiliteit, verstedelijking en de energietransitie moeten opvangen. ‘Het belang van onze mainports is cruciaal, maar ze kunnen niet functioneren zonder achterland. Venlo, Zwijndrecht, Duitsland: ze horen allemaal bij het netwerk. De congestie op de weg zal nog verder toenemen, met zo’n 40-50 procent, wat maakt dat we onze focus moeten verleggen van de weg naar water en spoor, en in de richting van platooning, self-driving cars en andere smart mobility-oplossingen. We zullen onze blik moeten verbreden.’
 
Dillema’s en oplossingen
Na de woorden van Frequin verdelen we ons over vijf parallelsessies. Van wetenschappelijk directeuren Margot Weijnen en Wijnand Veeneman krijgen we een update over de door NGinfra uitgevoerde quickscan die de dilemma’s van de Nederlandse infrabeheerder blootlegt. Hans Versteegen, projectdirecteur van ZuidasDok, weet ons te boeien met een krachtig verhaal over het managen van complexe megaprojecten in infrastructuur en het belang van rechtlijnigheid, flexibiliteit en geïntegreerde organisatie, voorbereiding, aanbesteding én uitvoering. Marc van den Elzen (Goudappel Coffeng) praat ons bij over het nieuwe assetmanagement, waarvoor hij samen met collega’s het vierlagenmodel ontwikkelt, dat de maatschappelijke meerwaarde als prestatiemeter neemt en de functie-uitval als risico. Ook assetmanagement vraagt om een bredere blik.
 
Dat we voor succesvolle organisatieverandering het beste op de werkvloer kunnen beginnen, leren we van wetenschapper Alfons van Marrewijk. ‘De zogenaamde cloud of goodness is een bekend fenomeen in de infrawereld. Op managementniveau is iedereen het erover eens dat we meer moeten samenwerken, maar vervolgens gebeurt het in de praktijk niet’, stelt hij. Leonie van den Beuken (Port of Amsterdam) en Caroline Kroes (Port of Rotterdam) weten een levendige discussie op gang te brengen in een duo-sessie over voorsorteren op een onzekere toekomst. Conclusie: de onzekerheid van de toekomst zit hem vooral in het tempo waarmee we afstevenen op een volledig duurzame economie. Dat we afscheid nemen van fossiele brandstoffen staat volgens de beide havens vast.
 
Met een lunch achter de kiezen gaan we de twee ronden werksessies in, waarin we zelf aan de slag gaan. We plotten Gartners hype cycles, knutselen slimme deurbellen aangestuurd door LoRa-technologie, gaan het gesprek aan over beschikbaarheid van infrastructuur, krijgen een demonstratie van de CIrcle-tool en leren onder andere vooruitkijken in een workshop scenarioplannen.
 
Organisatorische innovatie is heet hangijzer
Terug in de hoofdzaal inspireert Hendrik Blokhuis, CTO van markleider in netwerkoplossingen Cisco, ons met zijn persoonlijke verhaal. ‘Als we twee transities missen, zijn we weg.’ Innoveren is echter ook voor hen niet eenvoudig. ‘Technologische innovatie zal niet het probleem zijn. Het heetste hangijzer zijn de 80.000 mensen die voor Cisco werken en de noodzakelijke organisatorische innovatie die wij zullen ondergaan.’
Het ontdekken van je passie (want voor innovatie is energie nodig), de durf om open te zijn in data en kennis, een cultuur waarin falen mág en het buiten de kaders denken zijn volgens de CTO de belangrijkste bouwstenen om te innoveren.
 
De Programmaraad van NGinfra vat de dag in vijf maal één minuut samen, waarbij de rode draad is dat vooral veel energie is losgemaakt om elkaar in de praktijk vaker op te zoeken en samen te innoveren en experimenteren. Juist die energie lijkt de belangrijkste voorwaarde om te kunnen bouwen aan responsive connections.

Het programma van NGinfraTrends 2016 kunt u hier terugvinden.


 
Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures