Logo NGinfraMagazine
nl
en
Zoeken

Deelsessies

Naast het hoofdprogramma vinden in de ochtend 5 deelsessies en in de middag 10 werksessies plaats tijdens NGinfraTrends.

Deelsessies ochtend - 11:00 uur tot 12:30 uur
Werksessies ronde 1 - 13:45 uur tot 14:45 uur
Werksessies ronde 2 - 15:00 uur tot 16:00 uur
 

 

DEELSESSIES OCHTEND - 11:00 uur tot 12:30 uur


Nederlandse infra onder de loep
Wat is de staat van onze infrastructuur? Hoe flexibel is deze en wat zijn de onderlinge afhankelijkheden? NGinfra voerde een quickscan uit onder Nederlandse infrabeheerders. Margot Weijnen en Wijnand Veeneman maken de eerste resultaten bekend. Voer voor een goede dialoog.
Door: Margot Weijnen (wetenschappelijk directeur NGinfra) en Wijnand Veeneman (wetenschappelijk directeur NGinfra) o.l.v. Andrea van Pol

 

Van plan naar uitvoering
Op beleidsniveau kunnen nog zulke mooie plannen worden bedacht, uiteindelijk valt of staat het met de uitvoering op operationeel niveau. Dat kan een moeizame weg zijn, waarin weerstand moet worden omgezet in positieve kracht. Hoe overbrug je de kloof tussen operationeel en beleidsniveau bij het doorvoeren van een organisatieverandering?
Door: Alfons van Marrewijk (bijz. hoogleraar Bedrijfsantropologie VU)

 

Voorsorteren op onzekerheid
Als de toekomst onzeker is maar je wel 50 of soms zelfs 100 jaar vooruit moet werken, biedt scenario-denken uitkomst. Maar wat als de verschillende scenario’s haaks tegenover elkaar staan? De havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam leggen in een interactieve duosessie uit hoe zij balanceren tussen de twee uitersten: 100% circulair of een stijging van fossiele brandstoffen.
Door: Caroline Kroes (Corporate Strategist, Port of Rotterdam) en Leonie van den Beuken (hoofd Spatial Planning & Environmental Issues, Port of Amsterdam)

 

Samenwerken aan infrastructuur
Verdichting, grotere wederzijdse afhankelijkheden en de waarde van infrastructuur in de samenleving die toeneemt, maken de uitvoering van grootschalige projecten - bijvoorbeeld ZuidasDok - steeds complexer. Hoe zorg je voor optimale samenwerking? Hoe laat je het publieke belang gelden boven het eigen belang, bijvoorbeeld door agenda’s en data met elkaar te delen?
Door: Hans Versteegen (projectdirecteur ZuidasDok)

Het nieuwe assetmanagement
Het toekomstbestendig maken van infrastructuur vraagt om een andere manier van assetmanagement. Om een benadering die verder gaat dan alleen infra. Dat kan door middel van het lagen-model welke maatschappelijke waarde als prestatie neemt, de totale life-cycle costs als prijs en de functieuitval als risico. Hoe werkt dit?
Door: Marc van den Elzen (Goudappel Coffeng/NVDO)

 
 

 

WERKSESSIES MIDDAG - 14:00 uur tot 14:50 uur


Een nieuwe infrastructuur?
Het gebruik van onze netten verandert continu. Doordat we ver vooruit moeten werken, kan het zijn onze infrastructuur daardoor moet worden aangevuld met nieuwe voorzieningen. Dat vereist uitvoerig onderzoek, pilots en testen in een zo echt mogelijke setting, maar wel binnen de wettelijk gestelde kaders. Waar loop je dan tegenaan? Geïnspireerd door het onderzoek van Alliander naar het aanbieden van gelijkstroom, gaan we aan de slag,
Door: Hans Schneider (sr. adviseur Energietransitie, Liander)
 

Infra en de smart city
Als infrabeheerders beschikken we over een grote hoeveelheid data. Data die kunnen worden gebruikt om steden slimmer te maken. Hoe doen we dat op een veilige manier? Wat kunnen infrapartijen betekenen op het gebied van smart cities en vice versa?
Door: Arjen Hof (directeur Civity en mede-initiatiefnemer FIWARE Lab NL)

 

Aan de slag met CIrcle
Directe gevolgen van bijvoorbeeld een overstroming zijn redelijk goed in te schatten en te berekenen, maar de indirecte effecten zijn een stuk lastiger. Het vereist kennis over wederzijdse afhankelijkheden en data van verschillende infrastructuren en partijen. CIrcle is een applicatie waarmee dit op een interactieve manier (door middel van een touchtable) kan worden verzameld bij verschillende stakeholders. Waar vul je elkaar aan en waar liggen nog gezamenlijke vraagstukken?
Door: Suzanne Stoorvogel (Deltares)
 

Roadmap beschikbaarheid
Binnen NGinfra werken infrabeheerders en -eigenaren samen aan het garanderen van de beschikbaarheid van de functie van infrastructuur. Waar raken ze aan elkaar op een manier waarop de beschikbaarheid wordt beïnvloed en hoe kan door samenwerking meerwaarde worden gecreëerd? In een interactieve sessie nodigen ze u uit mee te denken aan hun roadmap.
Door: Themacenter Beschikbaarheid o.l.v. Mark de Bruijne (TU Delft)

 

Do it yourself: LoRa-workshop
In de Randstad is het al beschikbaar en vanaf juni overal in Nederland. We hebben het over het LoRa-netwerk, waarmee Internet of things-objecten eenvoudig en tegen zeer laag energieverbruik met elkaar kunnen communiceren en informatie kunnen verzenden over zaken als temperatuur en luchtkwaliteit. Ontdek hoe dit werkt en hoe dit kan helpen om onze netten responsive en toekomstbestendig te maken.
Door: Lydia van der Laan (account director Rijkswaterstaat, KPN) en Titia Houwing (consultant IoT, KPN)

 


WERKSESSIES MIDDAG - 15:00 uur tot 15:50 uur


Meer met minder
Een manier om je bestaande capaciteit te vergroten is een digitale laag over je net heen leggen. Sterker nog, om in de toekomstige gevraagde capaciteit te voorzien, kúnnen we niet anders. Startup Airhunters deed dit voor de logistieke sector en koppelt zendingen aan onbenutte ruimte in vrachtwagens. Hoe werkt het en wat vereist zo’n digitale laag van verschillende organisaties?
Door: Erik Roelevink (Airhunters)

 

Workshop scenarioplannen
Groei of krimp, duurzame of fossiele bronnen, drones of elektrische auto’s; in een wereld waarin de toekomst onzeker is, kunnen we niet zonder scenario-denken. In deze workshop gaan we ermee aan de slag. Met welke gemeenschappelijke onzekerheden hebben we te maken, hoe ontwikkel je strategieën en wat betekent het voor je activiteiten en investeringen als infrabeheerder?
Door: Patrick van der Duin (onderzoeker/professor TU Delft)

 

Sustainable cities
Openbaar vervoer wordt gezien als een duurzame vervoerskeuze. Maar is ons totale OV-systeem in zichzelf duurzaam? In een workshop gaan we (aan de hand van een recente verkenning in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag) aan de slag met duurzaamheid op netwerk- en systeemniveau. Welke invulling geven verschillende infrabeheerders en vervoerders aan het begrip duurzaamheid? Waarin vinden we elkaar wel of niet als het gaat om realisatie en samenwerking?
Door: Bart Stoffels (stedenbouwkundige, Except)
 

Hype of happening
Nieuwe technologieën en technieken op het gebied van data en security volgen elkaar in razend tempo op. Welke adopteer je wel en welke niet? Welke technologieën moeten we op het netvlies houden? Met de Gartner Hype Cycle als instrument gaan we het gesprek aan met elkaar rondom data- en securityinnovaties.
Door: Hellen Havinga (Security Architect Rijkswaterstaat) en Louise de Jong (Data & Innovatielab Rijkswaterstaat)

 

Do it yourself: LoRa-workshop
In de Randstad is het al beschikbaar en vanaf juni overal in Nederland. We hebben het over het LoRa-netwerk, waarmee Internet of things-objecten eenvoudig en tegen zeer laag energieverbruik met elkaar kunnen communiceren en informatie kunnen verzenden over zaken als temperatuur en luchtkwaliteit. Ontdek hoe dit werkt en hoe dit kan helpen om onze netten responsive en toekomstbestendig te maken.
Door: Lydia van der Laan (account director Rijkswaterstaat, KPN) en Titia Houwing (consultant IoT, KPN)

 

 
Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures